Otázka:

Dám auto do salóna, alebo do salónu? Ktorá možnosť je správna?

Heslá:

salón

Odpoveď:

 

 

Obe formulácie sú správne, slovo salón má v genitíve jednotného čísla dvojtvar salóna/salónu. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, kde sa pri podstatných menách vždy uvádza aj prípona genitívu jednotného čísla, prípadne aj ďalšie, ak sa slovo neskloňuje pravidelne.


Otázka z 04. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu salón