Otázka:

Dám auto do salóna alebo do salónu? Ktorá možnosť je správna?

Heslá:

salón

Odpoveď:

 

Obe formulácie sú správne, slovo salón má v genitíve jednotného čísla dvojtvar salóna/salónu. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV www.slovnik.juls.savba.sk, kde sa pri podstatných menách vždy uvádza aj prípona genitívu jednotného čísla, prípadne aj ďalšie prípony, ak sa slovo neskloňuje pravidelne.


Otázka z 04. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu salón