Otázka:

Ako vytvoríme prídavné meno zo slova bandita?

Heslá:

bandita, banditský

Odpoveď:

Prídavné meno odvodené od slova bandita má podobu banditský. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 03. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bandita