Otázka:

Aký rod je použitý vo vyjadrení v neposlednom rade?

Heslá:

v neposlednom rade, rad/rada

Odpoveď:

 

Vo vyjadrení v neposlednom rade je použité podstatné meno mužského rodu rad vo význame „poradie“ alebo „viac jednotlivcov alebo vecí usporiadaných v jednej línii za sebou“, napr. byť na rade, sedieť v druhom rade, v prvom rade treba zistiť...

Podstatné meno ženského rodu rada má iné významy, ktoré si možno overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pozri na www.slovnik.juls.savba.sk).

 


Otázka z 15. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v neposlednom rade