Otázka:

Má slovo slajd (z anglického slide) slovenský ekvivalent?

Heslá:

slide, slajd, snímka, diapozitív

Odpoveď:

 

V súvislosti s obrázkami prezentácií sa v slovenčine používa anglický výraz slide, výslovnosť [slajd] (podstatné meno mužského rodu sa skloňuje podľa vzoru dub s vynechávaním takzvaného nemého -e na konci slova, t. j. zo slidu, dva slidy), aj jeho adaptovaná podoba slajd (zo slajdu, dva slajdy), ktorú Vám odporúčame uprednostňovať. Obe podoby nájdete v Slovníku cudzích slov (2005) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.juls.savba.sk. Okrem toho sa v slovenčine používajú v rovnakom význame aj slová snímka (podstatné meno ženského rodu, vzor žena) a diapozitív, o čom sa môžete presvedčiť na internete.


Otázka z 03. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slide