Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne – koreninová soľ na prípravu gulášu, alebo koreninová soľ na prípravu guláša?

Heslá:

guláš, guláša

Odpoveď:

Správna formulácia je ... na prípravu guláša. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, kde sa pri podstatných menách vždy uvádza aj prípona genitívu jednotného čísla, prípadne aj ďalšie, ak sa slovo neskloňuje pravidelne.


Otázka z 03. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu guláš