Otázka:

Aké dalšie podoby má príslovie Ráno je múdrejšie večera?

Heslá:

príslovia

Odpoveď:

Príslovie Ráno je múdrejšie večera sa v súčasných príručkách uvádza v podobách s porovnávacími spojkami Ráno je múdrejšie ako/než večer a vyjadruje sa ním skúsenosť, že ráno býva človek odpočinutý a koná a rozmýšľa rozumnejšie ako večer, keď je unavený. Podoba príslovia bez spojky Ráno je múdrejšie večera môže z hľadiska súčasného jazyka pôsobiť nezvyčajne, pretože takéto vyjadrenie porovnávania bez spojky (alebo bez predložky) sa hodnotí ako zastaraný jazykový prostriedok, ktorý sa v minulosti využíval v umeleckom štýle. Napriek tomu sa so staršou podobou príslovia stretávame často aj dnes, pretože je u používateľov zafixovaná a traduje sa. Príslovie Ráno je múdrejšie večera sa často používa aj v podobe s elipsou slovesa Ráno múdrejšie večera.


Otázka z 21. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 24. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu príslovia