Otázka:

Píše sa bodka za nadpisom, keď je zložený z viacerých viet?

Heslá:

bodka za nadpisom

Odpoveď:

Za nadpisom sa bodka nepíše (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, kapitolu 2.1. Bodka na s. 95 – príručka je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke nášho ústavu http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf). Ak je však nadpis zložený z viacerých viet, jednotlivé vety je potrebné ukončiť bodkou, ale za poslednou vetou neodporúčame dávať bodku (otáznik a výkričník sa dáva aj za poslednou vetou).   

 


Otázka z 02. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bodka za nadpisom