Otázka:

Ktorý zápis je správny – agrotechnológia alebo agro-technológia?

Heslá:

agrotechnológia

Odpoveď:

Slovo agrotechnológia sa píše uvedeným spôsobom (porov. Slovník cudzích slov, SPN 2005, heslo agro-;slovník je dostupný aj na stránke http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 02. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu agrotechnológia