Otázka:

Sú správne slová spracúvať a spracuvávať?

Heslá:

spracúvať, spracovávať

Odpoveď:

Nedokonavé sloveso spracúvať  sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) uvádza spolu s variantom spracovávať (príručka je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk). Podoba spracuvávať nezodpovedá spisovnej slovenčine.


Otázka z 02. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu spracúvať