Otázka:

Chcela by som sa spýtať, ako sa správne píše takýto typ viet: Seďte, kým nepocítite úľavu./Seďte, kým pocítite úľavu. Čakajte, kým povrch nadobudne zlatistú farbu./Čakajte, kým povrch nenadobudne zlatistú farbu.

Heslá:

zápor, kým

Odpoveď:

 

 

Obe vety – s prísudkom v kladnej i zápornej forme – vyjadrujú rovnaký význam a obe sú správne: Seďte, kým pocítite úľavu. – Seďte, kým nepocítite úľavu. –– Čakajte, kým povrch nadobudne zlatistú farbu. – Čakajte, kým povrch nenadobudne zlatistú farbu.


Otázka z 02. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zápor