Otázka:

V odbornej literatúre sa často stretávam s označením "vystavovací mechanizmus pevného disku", prípadne aj "vystavovacia cievka". Označuje sa tak zariadenie, ktoré vykonáva posunutie ramena s čítacími a zapisovacími hlavami magnetického disku a umiestňuje hlavy nad príslušnú stopu disku. Chcela by som sa spýtať, či je použitie slova "vystavovací" v tomto prípade správne.

Heslá:

aktuátor, vystavovací mechanizmus

Odpoveď:

Veľký slovník cudzích slov (Šaling – Ivanová-Šalingová – Maníková, 2008) zaznamenáva ako výraz z výpočtovej techniky s významom „zariadenie rýchlo pohybujúce čítaciu a zapisovaciu hlavu mechanizmu pevného disku“ slovo aktuátor. Anglicko-slovenský slovník výpočtovej techniky (Ragan, 1998) uvádza pri slove actuator tieto slovenské ekvivalenty: akčný člen; aktuátor

         vystavovací mechanizmus, ovládací (akčný) člen, pohon (disku).

Z výkladu vyplýva, že v uvedenom význame sa používajú viaceré výrazy, a to informatický termín aktuátor a ostatné citované výrazy.

 


Otázka z 01. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 19. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu aktuátor