Otázka:

Chcela by som sa spýtať či sú správne napísané čiarky v tejto vete - Otec bol proti jej želaniu stať sa herečkou, avšak potom, ako uvidel jej prvú rolu v diele Táňa Viľňuského divadla, rozhodol sa ustúpiť jej talentu.

Heslá:

Vilnius, vilniusky, Viľňus, viľňuský

Odpoveď:

Podľa platnej štandardizácie sa názov hlavného mesta Litvy píše Vilnius, t. j. tak ako v litovčine, nie podľa ruského názvu Viľňus (pozri Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, na stránke http://slovniky.korpus.sk). Čo sa týka písania spojenia Vilniuskeho/vilniuskeho divadla, odporúčame Vám overiť si, či ide o vlastné meno, t. j. oficiálny názov divadla. Oficiálne názvy divadiel vo Vilniuse sú napríklad Národné litovské divadlo, Veľké divadlo, Malé divadlo, Mestské divadlo, takže možno predpokladať, že spojenie vilniuske divadlo je iba všeobecným pomenovaním a treba ho písať s malým začiatočným písmenom podobne ako v spojení vystupoval na scéne bratislavského divadla.


Otázka z 30. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vilnius