Otázka:

Ako sa v slovenčine nazýva raclette grill?

Heslá:

raclette grill, rakletový gril

Odpoveď:

Na pomenovanie špeciálneho druhu grilu sa popri pôvodnom dvojslovnom pomenovaní raclette grill v slovenčine používa už aj zdomácnená podoba rakletový gril, ktorú odporúčame uprednostniť.


Otázka z 23. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 24. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu raclette grill