Otázka:

Je možné vytvoriť novotvar slova určujúci smer dopredu (napr. toku krvi) v podobe "dopredný" odvodený od anglického "forward flow"?

Heslá:

dopredný

Odpoveď:

Prídavné meno dopredný vo význame „smerujúci dopredu“, napr. v spojeniach dopredný pohyb, dopredný tok, je správne a v slovenčine sa používa, aj keď sa neuvádza v slovenských výkladových slovníkoch.

 


Otázka z 29. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dopredný