Otázka:

Aký tvar má slovo rád v nominatíve množného čísla? Využíva sa tvar rady aj v mužskom rode?

Heslá:

rád, radi, rady

Odpoveď:

Slovo rád má v nominatíve množného čísla tvar radi iba v mužskom rode pri životných podstatných menách, napr. muži to radi počúvajú. Tvar rady je v mužskom rode pri neživotných podstatných menách, napr. stromy majú rady slnko, v ženskom rode, napr. ženy to rady spravia, a v strednom rode, napr. mláďatá rady poskakujú.

  


Otázka z 12. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 12 odpovedí k heslu rád