Otázka:

Mám v nasledujúcej vete názvy dokumentov skloňovať? Podieľal sa na tvorbe významných dokumentov Slovákov – Žiadosť slovenského národa a Memorandum národa slovenského.

Heslá:

skloňovanie názvov

Odpoveď:

Vo vete Podieľal sa na tvorbe významných dokumentov Slovákov – Žiadostí slovenského národa a Memoranda národa slovenského odporúčame názvy dokumentov uvádzať v príslušnom páde (genitíve).


Otázka z 03. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skloňovanie názvov