Otázka:

Mám oddeliť značku percenta od číselnej hodnoty medzerou?

Heslá:

%, prercentá

Odpoveď:

Značka percenta % sa od príslušnej číselnej hodnoty oddeľuje medzerou, napr. 10 % .d


Otázka z 11. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu %