Otázka:

Je správne spojenie deliť stomi metrami?

Heslá:

sto, stami, stomi

Odpoveď:

 

Číslovka sto je v spojení s počítaným predmetom nesklonná: od sto metrov, k sto metrom, na sto metrov, po sto metroch, so sto metrami. Správne je teda deliť sto metrami. Ak stojí samostatne, číslovku sto skloňujeme podľa vzoru mesto: od sta, k stu, na sto, po ste po sto, so stom, tak aj deliť stom; stá – od sto, k stám, na stá, po stách, so stami.

 


Otázka z 29. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu sto