Otázka:

Aký význam má slovo región? Je pomenovanie košický región spisovné?

Heslá:

región, košický región

Odpoveď:

 

Slovo región sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na www.slovnik.juls.savba.sk) vo význame „oblasť, kraj“. Pomenovanie košický región nie je oficiálny názov územnosprávnej jednotky (nie je to vlastné meno), preto sa píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 28. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu región