Otázka:

Ktorý výraz je spisovný – bratranec, alebo bratanec?

Heslá:

bratranec, bratanec

Odpoveď:

Slová bratranecbratanec sa v kodifikačných príručkách, ktorými sú Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka, uvádzajú ako varianty, obe sú teda spisovné. Uvedené príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 28. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bratranec