Otázka:

Sú slová idiotia a idiocia (pri popise hlbokej duševnej zaostalosti) rovnocenné?

Heslá:

idiotia, idiocia

Odpoveď:

Slová idiotiaidiocia sa v Slovníku cudzích slov (2005, je dostupný aj na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk) uvádzajú ako varianty, z jazykového hľadiska sú teda rovnocenné.


Otázka z 28. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu idiotia