Otázka:

Ako sa skloňuje výraz regál?

Heslá:

regál

Odpoveď:

Slovo regál sa skloňuje podľa vzoru dub, ale v lokáli (6. páde) jednotného čísla má pádovú príponu -i ako vzor stroj v regáli. Takéto, tzv. zmiešané skloňovanie sa uplatňuje pri niektorých slovách cudzieho pôvodu, ktoré sú v základnom tvare zakončené na spoluhlásku l alebo r a vkladná samohláska pri skloňovaní nevypadáva, napr. panel, tunel, originál, seriál, server, interiér, kontajner. Slovo regál má v jednotlivých pádoch tieto tvary: v jednotnom čísle – regál – z regála aj z regálu – k regálu – (vidím) regál – na regáli – pod regálom; v množnom čísle – regály – z regálov – k regálom – (vidím) regály – na regáloch – pod regálmi.


Otázka z 22. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 24. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu regál