Otázka:

Akú podobu má v slovenčine pomenovanie mesta Tallin?

Heslá:

Tallinn

Odpoveď:

Názov hlavného mesta Estónska má v slovenčine originálnu pravopisnú podobu, čiže Tallinn (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, ktoré sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.slovnik.juls.savba.sk).

 


Otázka z 28. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Tallinn