Otázka:

Ako mám v slovenčine písať pomenovanie reality show?

Heslá:

reality show, reality šou

Odpoveď:

Anglické dvojslovné pomenovanie reality show sa v slovenčine už ustálilo aj v zdomácnenej podobe reality šou.


Otázka z 06. 12. 2009 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu reality show