Otázka:

Meno Budha sa pise s jednym d alebo s dvoma d? Správne sa používa spojenie Budhovo alebo Budhove učenie?

Heslá:

Budha, Buddha, Budhovo učenie

Odpoveď:

Pomenovanie zakladateľa budhistického náboženstva má v slovenčine kodifikovanú podobu Budha. Takto sa uvádza aj v Pravidlách slovenského pravopisu (2000). S jedným d sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu píšu aj odvodené slová budhizmus, budhista budhistický. Niektorí odborníci na orientálne náboženstvá a filozofie však v súčasnosti presadzujú podobu Buddha (potom aj buddhizmus, buddhista buddhistický) a v novom Slovníku súčasného jazyka (1. zväzok, písmená a – g, 2006) sa uvádzajú dvojtvary (t. j. podoby týchto slov s jedným aj s dvoma d).

Privlastňovacie prídavné mená vzoru otcov majú v spojení so stredným rodom v nominatíve a v akuzatíve jednotného čísla príponu -o, napr. otcovo auto, Ivanovo rozhodnutie, chlapcovo leto. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať podobu Budhovo učenie, resp. aj Buddhovo učenie. 


Otázka z 27. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Budha