Otázka:

Ako sa skloňuje podstatné meno chat/čet?

Heslá:

čet, chat

Odpoveď:

Slovo chat a jeho zdomácnená podoba čet sa skloňujú podľa vzoru dub, v genitíve jednotného čísla majú variantnú príponu -u: chat/čet – chatu/četu – chatu/četu – chat/čet – o chate/čete – s chatom/četom; množné číslo chaty/čety – chatov/četov – chatom/četom – chaty/čety – o chatoch/četoch – s chatmi/četmi.


Otázka z 26. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čet