Otázka:

Pred mnohými rokmi ma prekvapil výraz ,,prerozdeliť". Odvtedy raz rozdelené prerozdeľujeme. Vysvetlíte mi, prosím, opodstatnenosť, ba dokonca už aj uzákonenie tohto výrazu?

Heslá:

prerozdeliť

Odpoveď:

Slovenčina je živý jazyk. V priebehu rokov sa mení a dotvára, a to predovšetkým v lexikálnej rovine. Život okolo nás prináša nové pojmy, ktoré treba pomenovať, a to buď slovami utvorenými na základe existujúcich domácich slov napr. predponami, čo je aj prípad slovesa prerozdeliť, alebo prevzatými slovami. Sloveso prerozdeliť je odvodené od slovesa rozdeliť preponou pre-, ktorou sa vyjadruje aj význam „znovu a inak“, napr. prerobiť, prešiť, prepísať.  Sloveso prerozdeliť  s významom „znova rozdeliť“ sa uvádza aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) ako termín z oblasti ekonómie, kde sa často prerozdeľujú rozpočtové sumy. Slovník nájdete aj v elektronickej podobe na stránke jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. To, či a prečo sa financie v rozpočtoch určené na rozličné položky môžu dodatočne prerozdeľovať, nie je otázka pre jazykovedcov, ale pre účtovníkov, ekonómov, právnikov a zákonodarcov. Jazykovou otázkou je správnosť a ústrojnosť pomenovania činnosti, ktorá sa v našej spoločnosti bežne vykonáva a treba ju vyjadriť slovom.

 

 


Otázka z 26. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prerozdeliť