Otázka:

Je správne používanie slova smajlík vo význame emotikonu?

Heslá:

smajlík, smejko

Odpoveď:

 

Pri počiatočnom hľadaní vhodného slovenského pomenovania emotikonu vyjadrujúceho úsmev (v angličtine smiley alebo smiley-face icon) sa odporúčal aj slovenský výraz smejko. Napokon sa však pomenovanie daného pojmu prijalo v podobe smajlík vychádzajúcej z angličtiny. Tento výraz je spracovaný v Slovníku cudzích slov (SPN 2005), kde sa klasifikuje ako slangový výraz. V súčasnosti (s takmer desaťročným odstupom) možno už výraz smajlík považovať za súčasť spisovnej slovenčiny prinajmenšom v hovorovom štýle. Podstatné meno smajlík sa väčšinou skloňuje ako neživotné podstatné meno mužského rodu podľa vzoru dub, ale ak by ste takto chceli pomenovať moderátorov, možno používať slovo smajlík aj ako životné podstatné meno vzoru chlap. V nominatíve množného čísla odporúčame pri životnom podstatnom mene smajlík tvar smajlíkovia.

 


Otázka z 26. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu smajlík