Otázka:

Aké slovo sa používa namiesto slova občan, ak ide o ženu? Občanka alebo občianka? Ako sa tvorí genitív plurálu tohto slova?

Heslá:

občianka, občan

Odpoveď:

 

Ženské podstatné meno od slova občan je občianka, v genitíve množného čísla má tvar občianok. Tieto informácie nájdete aj v slovníkoch na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 26. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu občianka