Otázka:

Je slovo korčule pomnožné podstatné meno? Aký rozdiel je medzi slovami korčule a lyže, keď lyže sa radia medzi pomnožné podstatné mená?

Heslá:

pomnožné podstatné mená, nožnice, okuliare, lyže, korčule, topánky, papuče

Odpoveď:

 Pomnožné podstatné mená (pluráliá tantum) majú iba tvar množného čísla, a to na označenie jednej veci aj viacerých vecí, napr. jedny nožnice – dvoje nožníc, jedny okuliare – dvoje okuliarov. Podstatné mená ako lyže, korčule, topánky, papuče a pod. nie sú pomnožné podstatné mená. Majú osobitné tvary na vyjadrovanie jednotného a množného čísla, napr. jedna lyža – dve lyže, jedna korčuľa – dve korčule. Keďže lyže, korčule či topánky sa používajú v páre, vyjadrujeme sa o nich obyčajne v množnom čísle. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003, v elektronickej podobe je sprístupnený na stránke slovnik.juls.savba.sk) sa pri takýchto podstatných menách uvádza skratka „obyč. mn.“. Pri pomnožných podstatných menách sa uvádza skratka „pomn.“.


Otázka z 26. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu pomnožné podstatné mená