Otázka:

Ako sa skloňuje názov obce Liptovské Revúce?

Heslá:

Liptovské Revúce

Odpoveď:

Prvá časť názvu obce Liptovské Revúce sa skloňuje ako prídavné meno vzoru pekný a druhá časť ako pomnožné podstatné meno ženského rodu: z Liptovských Revúc – k Liptovským Revúcam – poznám Liptovské Revúce – o Liptovských Revúcach – za Liptovskými Revúcami. Pre úplnosť dodávame, že názvy slovenských obcí sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu v časti Názvy obcí na Slovensku (ktoré sú v elektronickej podobe prístupné aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) a pri každom názve sa uvádza aj tvar genitívu, niekedy aj tvar lokálu a príslušné obyvateľské meno a prídavné meno.


Otázka z 04. 12. 2009 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Liptovské Revúce