Otázka:

Chcela by som sa opýtať na používanie šľachtických priezvisk, či je možné používať historickú podobu priezvisk (konkrétne zemianska rodina Guoth, Gvoth) alebo meno zapísať v súčasnej spisovnej podobe ako Gôt.

Heslá:

uhorské mená, Guoth

Odpoveď:

Zásady písania historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín  s niektorými príkladmi sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v III. kapitole Písanie slov cudzieho pôvodu (prevzatých slov a cudzích vlastných mien) v podkap. 2 Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín na s. 42 (pozri na www. juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf). Prepis konkrétnych mien zaznamenáva Slovenský biografický slovník (Martin: Matica slovenská 1986 – 1994) a Biografický lexikón Slovenska (Martin: Slovenská národná knižnica ­– Národný biografický ústav. 1. zv. 2002, 2. zv. 2004, 3. zv. 2007, 4. zv. 2010). Mená príslušníkov šľachtického rodu s predikátom z Gôtovian sa v citovaných slovníkov uvádzajú v podobe Guoth (Jonáš Bohumil Guoth, Jonáš Rudolf Guoth).


Otázka z 25. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uhorské mená