Otázka:

Existuje v našom jazyku slovo kiš ako označenie slaného francúzskeho koláča?

Heslá:

quiche, kiš

Odpoveď:

Zdomácnená podoba francúzskeho názvu koláča quiche v podobe  kiš  nie je zatiaľ spracovaná v žiadnej slovenskej lexikografickej príručke. V Slovenskom národnom korpuse aj v textoch na internete sa však popri pôvodnej podobe quiche objavuje aj zdomácnená podoba kiš, ktorú možno uprednostniť.


Otázka z 22. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu quiche