Otázka:

Čo je správne: mliekarská výroba alebo mliekarenská výroba?

Heslá:

mliekarský, mliekarenský

Odpoveď:

Prídavné meno mliekarský súvisí s podstatným menom mliekarstvo (odvetvie potravinárskeho priemyslu zamerané na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov) aj mliekar (pracovník v mliekarstve), prídavné meno mliekarenský súvisí s podstatným menom mliekareň, ktorým sa pomenúva nielen predajňa mlieka a mliečnych výrobkov, ale aj podnik na spracúvanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov. Vo väčšine významov a kontextov sú prídavné mená mliekarský mliekarenský synonymá. Spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov možno nazvať mliekarenská výroba aj mliekarská výroba (podobne je to s prídavnými menami pekárenský/pekársky aj cukrárenský/cukrársky). Podľa databázy Slovenského národného korpusu prim-6.0.40-juls-allsa v jazykovej praxi častejšie používa spojenie mliekarenská výroba (23 výskytov v rozličných pádoch). Spojenie mliekarská výroba sa v databáze našlo 4-krát.


Otázka z 22. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mliekarský