Otázka:

Ako sa správne píše spojenie:pilový/pílový kotúč?

Heslá:

píla, pílový

Odpoveď:

Vzťahové prídavné meno utvorené od podstatného mena píla má tvar pílový. Správnosť spojenia pílový kotúč ste si mohli overiť aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. V rámci hesla píla sa pri prídavnom mene pílový uvádzajú ako príklady spojenia pílový list pílový kotúč.


Otázka z 22. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu píla