Otázka:

Je správne do Egypta, do Sliača? Kedy používame príponu -a a kedy -u?

Heslá:

dub, stroj, genitív jednotného čísla, prípony

Odpoveď:

Podstatné meno Sliač zakončené na mäkkú spoluhlásku sa skloňuje podľa vzoru stroj. Väčšina podstatných mien tohto vzoru má v genitíve jednotného čísla príponu -a a aj genitív podstatného mena Sliač má tvar Sliača. Príponu -u má v genitíve jednotného čísla pri vzore stroj iba obmedzený počet podstatných mien. Sú to predovšetkým abstraktné podstatné mená ako plaču, žiaľu, bôľu, trucu a látkové podstatné mená (materiáliá) ako čaju, punču, peľu, plyšu.

Pri vzore dub je v genitíve jednotného čísla situácia zložitejšia. V stručnosti si môžete o tom prečítať v našej elektronickej poradni SME, keď si do vyhľadávača zadáte heslá dub, vzor dub alebo z duba, alebo si danú problematiku môžete preštudovať v Morfológii slovenského jazyka (1966) na http://www.juls.savba.sk/ediela/msj. Predovšetkým si však genitívnu príponu môžete v prípade neistoty overovať v lexikografických príručkách sprístupnených v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk, lebo pri každom podstatnom mene sa uvádza aj prípona genitívu jednotného čísla (resp. aj iné prípony, ktoré by mohli používateľom slovenského jazyka robiť problémy).  Tak aj pri geografickom názve Egypt nájdete v Pravidlách slovenského pravopisu príponu -a, čo znamená, že tvar genitívu jednotného čísla je Egypta.


Otázka z 22. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 24 odpovedí k heslu dub