Otázka:

Ako sa píšu vyššie zložené číslovky, ktoré sa skloňujú?

Heslá:

skloňovanie čísloviek, číslovky

Odpoveď:

 

V základných číslovkách od dvadsaťjeden vyššie píšeme pri skloňovaní oddelene jednotky, napríklad dvadsiatich dvoch, stodvadsiatich dvoch, tisícstodvadsiatich dvoch.

Jednotky píšeme oddelene aj v radových číslovkách (v základom tvare aj pri skloňovaní), napr. dvadsiaty prvý, stodvadsiaty prvý, v tisícdeväťstoosemdesiatom ôsmom roku.

Radové číslovky zložené z jednotiek, stovák a/alebo tisícok (bez desiatok) sa píšu vždy spolu, napr. stoprvý, so stoprvým, o stoprvom, dvetisícdruhý, s dvetisícdruhým, tisícstoôsmy, o tisícstoôsmom.

Číslovky označujúce milióny, miliardy a bilióny sa píšu vždy oddelene (bez ohľadu na to, či sa skloňujú), napr. milión stodvadsaťosem, milión stodvadsiatich ôsmich.


Otázka z 21. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skloňovanie čísloviek