Otázka:

Ktorý tvar je správny: sestrino dieťa alebo sestrine dieťa?

Heslá:

otcovo auto, matkino dieťa

Odpoveď:

Privlastňovacie prídavné mená vzoru otcov (matkin) majú v nominatíve a v akuzatíve jednotného čísla vo väzbe so stredným rodom príponu -o: otcovo dieťa, matkino dieťa, ako aj sestrino dieťa.


Otázka z 21. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu otcovo auto