Otázka:

Je slovo rína alebo ríňa spisovné?

Heslá:

rína

Odpoveď:

Slovo rína (aj v podobe ríňa) je spisovné, má pôvod v nemčine a vo význame „odkvapová rúra“ sa hodnotí ako hovorové slovo. Uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka – obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk. Slovo rína sa skloňuje podľa vzoru žena a v jednotlivých pádoch má tieto tvary: (jednotné číslo) rína – z ríny – k ríne – (vidím) rínu – na ríne – pod rínou; (množné číslo) ríny – z rín – k rínam – (vidím) ríny – na rínach – pod rínami. Podoba ríňa sa skloňuje podľa vzoru ulica.


Otázka z 29. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rína