Otázka:

Je správny výraz čiastka v zmysle sumy peňazí?

Heslá:

čiastka, suma

Odpoveď:

 

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (je dostupný aj na slovnik.juls.savba.sk) sa slovo čiastka vo význame istého množstvo peňazí uvádza s upozornením, že vhodnejší výraz je suma.


Otázka z 21. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čiastka