Otázka:

Ako sa má správne písať pomenovanie námestia: Petro-pavlovské, alebo Petro-Pavlovské? Pomenovanie je odvodené od patrónov farnosti, sv. Petra a Pavla.

Heslá:

Petro-pavlovské námestie

Odpoveď:

 

 

Správny zápis je Petro-pavlovské námestie. Na Slovensku sa však v podobných prípadoch častejšie volí nezhodný prívlastok, čiže Námestie sv. Petra a Pavla.


Otázka z 21. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Petro-pavlovské námestie