Otázka:

Prečo je v slovách "vysielanie" a "výsledky" tvrdé y? Je to predpona?

Heslá:

predpona vy-/vý-

Odpoveď:

V slovách vysielanie, výsledky je predpona vy-/vý-.


Otázka z 20. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predpona vy-/vý-