Otázka:

Je v slove "výborný" predpona "vý-"?

Heslá:

predpona vý-

Odpoveď:

V slove výborný je predpona vý-.


Otázka z 20. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predpona vý-