Otázka:

Bouguerova anomália, v množnom čísle Bouguerove anomálie, je zaužívaný pojem. Ak ide o mapu takýchto anomálií, treba písať mapa Bouguerovych anomálií, alebo mapa Bouguerových anomálií?

Heslá:

Bouguerove anomálie

Odpoveď:

Správny zápis je mapa Bouguerových anomálií analogicky podľa vzoru otcovotcove (deti) – otcových (detí).


Otázka z 20. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Bouguerove anomálie