Otázka:

Ktoré slovo je správne – nariaďujem, alebo nariadzujem? Alebo sa má používať slovo prikazujem?

Heslá:

nariaďujem

Odpoveď:

 

 

Správny tvar slovesa nariadiť v 1. osobe jednotného čísla je nariaďujem. Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk, kde sa pri slovesách uvádzajú aj koncovky 3. osoby jednotného a množného čísla, z ktorých si môžete odvodiť ďalšie tvary slovesa.

Slovesá nariadiťprikázať sú synonymné (pozri slovníky na uvedenej stránke).


Otázka z 20. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nariaďujem