Otázka:

Ako sa má správne vyslovovať slovo knedľa?

Heslá:

knedľa - výslovnosť

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenskej výslovnosti (Matica slovenská 2005) sa slovo knedľa vyslovuje [knedľa], nie [kňedľa], teda prvá slabika sa vysloví tvrdo. Tvar genitívu knedieľ sa vyslovuje [kneďieľ].


Otázka z 20. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu knedľa - výslovnosť