Otázka:

Je správne spojenie dostať debakel? Pri komentovaní športu sa bežne používa.

Heslá:

debakel

Odpoveď:

Slovo debakel sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (je dostupný aj na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk) uvádza s významom „veľká porážka, veľký neúspech“. Logicky sa preto nemôže spájať so slovesom dostať – dostať porážku síce možno, ale v úplne inom zmysle, napr. dedko dostal mozgovú porážku.

V Slovníku súčasného slovenského jazyka a – g (2006) sa pri slove debakel uvádzajú tieto exemplifikácie: „ekonomický, finančný, športový debakel; odísť s debaklom; ľavica, pravica utrpela volebný debakel; zápas sa skončil debaklom“.

Slovné spojenie dostať debakel preto nepovažujeme za vhodné, v rovnakom význame je správne vyjadrenie utŕžiť debakel.


Otázka z 20. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu debakel