Otázka:

Aké slovo možno použiť na pomenovanie manžela riaditeľky?

Heslá:

riaditeľkin manžel, riaditeľkin muž

Odpoveď:

 

 

Starší spôsob označovania žien podľa povolania alebo funkcie ich manžela je v súčasnosti už neproduktívny a používa sa len v niektorých ustálených výnimočných prípadoch. Opačný spôsob pomenúvania – označovanie mužov podľa postavenia manželky – nemá v slovenčine oporu ani v minulosti, preto sa takéto umelé názvy nevytvárajú ani dnes. Na označenie manžela riaditeľky možno použiť dvojslovné pomenovanie riaditeľkin manžel alebo riaditeľkin muž (tieto pomenovania však nemožno použiť v oslovení).

 

 


Otázka z 24. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu riaditeľkin manžel