Otázka:

Ako sa majú písať mená rodín, bratov a sestier? Je to rodina Králikových alebo Králikovcov? Sestry Králikové, Hrnčiarové? Manželia Budinskí alebo Budinskovci?

Heslá:

rodina, bratia, sestry, priezviská, manželia

Odpoveď:

Súhrnné pomenovanie príslušníkov jednej rodiny sa v spisovnej slovenčine tvorí pridaním prípony -ovci, napr. Urban – Urbanovci, Kučera – Kučerovci. V spojení s podstatným menom rodina je správna podoba rodina Kučerovcov, Urbanovcov. Pri priezviskách adjektívneho typu Orlický, Jesenský máme tvary Orlickovci, Jesenskovci (možné sú aj tvary Orlickí, Jesenskí), rodina Orlickovcov, Jesenskovcov (aj rodina Orlických, Jesenských). Ak však majú takéto priezviská len dve slabiky, napr. Hollý, Tichý, Šťastný, odporúčame Vám uprednostniť podoby prídavného mena v množnom čísle Hollí, rodina Hollých, Tichí, rodina Tichých. Môžu byť aj tvary Hollovci, rodina Hollovcov, Tichovci, rodina Tichovcov. V spojení s podstatným menom bratia sa tvoria podoby priezvisk rovnako ako spoločné pomenovanie rodiny, teda bratia Kučerovci, Urbanovci, Orlickovci (aj Orlickí), Hollí (aj Hollovci), Tichí (aj Tichovci). V spojení s podstatným menom sestry sú správne adjektívne podoby v množnom čísle sestry Kučerové, Urbanové, Jesenské, Šťastné. Správne sú teda spojenia manželia Budinskovci (aj Budinskí), Lehockovci (aj Lehockí), Šťastní (aj Šťastnovci). Takisto súrodenci Budinskovci (aj Budinskí), Lehockovci (aj Lehockí), Šťastní (aj Šťastnovci). Podoby sestry Králikové, Hrnčiarové sú správne. Z podôb bratia Králikoví, bratia Králikovci je správna podoba bratia Králikovci.

 


Otázka z 14. 09. 2003 bola zodpovedaná dňa 17. 09. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina