Otázka:

Je správna formulácia Žiaci stoja po stranách telocvične?

Heslá:

po, po stranách

Odpoveď:

Spojenie žiaci stoja po stranách telocvične je z jazykového hľadiska správne. Predložkou pre v spojení s lokálom sa okrem iného vyjadruje aj umiestnenie po dĺžke (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, heslo po, prvý význam v odseku B).


Otázka z 19. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu po